Photo by Anna Pavlikovskaya (8)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya