Photo by Anna Pavlikovskaya (7)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya