Photo by Anna Pavlikovskaya (6)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya