Photo by Anna Pavlikovskaya (5)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya