Photo by Anna Pavlikovskaya (37)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya