Photo by Anna Pavlikovskaya (38)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya