Photo by Anna Pavlikovskaya (36)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya