Photo by Anna Pavlikovskaya (16)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya