Photo by Anna Pavlikovskaya (17)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya