Photo by Anna Pavlikovskaya (15)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya