Photo by Anna Pavlikovskaya (14)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya