Photo by Anna Pavlikovskaya (13)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya