Photo by Anna Pavlikovskaya (12)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya