Photo by Anna Pavlikovskaya (47)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya