Photo by Anna Pavlikovskaya (46)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya