Photo by Anna Pavlikovskaya (26)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya