Photo by Anna Pavlikovskaya (27)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya