Photo by Anna Pavlikovskaya (49)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya