Photo by Anna Pavlikovskaya (42)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya