Photo by Anna Pavlikovskaya (28)

La Russie vue par Anna Pavlikovskaya